• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý dân số cho cộng tác viên dân số trên địa bàn huyện Đắk Mil

Ngày 01/11/2023, Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý dân số cho cộng tác viên dân số trên địa bàn huyện Đắk Mil. Đây là hoạt động thuộc Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Tham dự Hội nghị tập huấn có: Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện, các viên chức thuộc Khoa Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Trung tâm Y tế và các cộng tác viên dân số trên địa bàn huyện.

Hình ảnh tại Hội nghị tập huấn

            Tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Phan Thị Anh Trang - Trưởng khoa Dân số và phát triển thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil đã trao đổi, hướng dẫn các học viên tìm hiểu những kiến thức như: Kiến thức cơ bản về Dân số, Dân số và phát triển; Kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại thôn, bon; Kiến thức và kỹ năng cơ bản về kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản và dịch vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình; Kỹ năng cơ bản về truyền thông Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Qua Hội nghị tập huấn, các cộng tác viên dân số được cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện công tác dân số và phát triển tại địa phương, góp phần ổn định quy mô, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện.

 

                                                                      Kim Oanh – Chuyên viên Văn phòng