• :
  • :

KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/04/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 ÷ 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ, về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022÷2025, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Tổ chức thực hiện toàn diện, thường xuyên, đồng bộ các chủ trương, giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ công tác này; phấn đấu giảm số thương vong do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh mỗi năm từ 5%÷10%; Đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông tiến tới xây dựng hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận lợi, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

UBND tỉnh Đắk Nông ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/04/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 ÷ 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Nội dung chi tiết  Kế hoạch xem ở phần đính kèm


Ke_hoach_thuc_hie__n_Nghi___quye__t_so___48_NQ-CP_nga__y_05_04_2022_cu__a_Chi__nh_phu___ve_tang_cuong_bao_dam_trat_tu__an_toan_giao_thong_va_chong_un_tac_giao_thong_giai_doan_2022____2025_tren_dia_ban_tinh_Dak_Nong_fc691.pdf

Tin tức liên quan

Thông báo

 Thông báo Kết luận hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2022 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Nông
 Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 Trên cổng dịch vụ công của Bộ Công an
 Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh
 Chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động và an sinh xã hội
 Kết quả của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
 Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 01/7/2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022
 Kỷ niệm 110 năm phong trào khởi nghĩa N’trang Lơng (1912 – 2022)
 Nâng cao nhận thức, kiến thức phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
 Phát động chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4
 Tuyên truyền về xây dựng văn hóa học đường; lan tỏa tấm gương người tốt, việc tốt trong học sinh, sinh viên; các giá trị tốt đẹp, đồng thời phê phán những hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.
 QĐ Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông
 BÁO CÁO Công tác thanh tra; công tác tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Đăk Mil tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2022

Bản đồ hành chính

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay : 4
Tháng 08 : 825
Năm 2022 : 18.819
Tổng số : 18.830