• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Đắk Mil tổ chức họp Tổ thẩm định hồ sơ hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025.

Ngày 03/4/2024, Tổ thẩm định hồ sơ hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt Tổ thầm định 2927) tổ chức họp nhằm thẩm định các phương án, dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng của các địa phương.

Tham dự cuộc họp có: Đồng chí Phan Bá Tịnh – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ thẩm định 2927, chủ trì cuộc họp; Đại diện các phòng, ban là thành viên Tổ thẩm định: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Lao động – Thương bình và Xã hội và Lãnh đạo UBND các xã Đắk Săk, Đăk R’La, Đăk Gằn, Đức Minh.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ánh – Phó trưởng phòng Dân tộc đã báo cáo tổng hợp chi tiết các phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc tiểu dự án 2, Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, tính đến ngày 02/4/2024 Phòng Dân tộc đã nhận được hồ sơ của 3 xã với 4 phương án, cụ thể: 2 phương án của xã Đăk Săk (Chăn nuôi dê sinh sản và Chăn nuôi bò cái sinh sản), 01 phương án của xã Đức Minh (Chăn nuôi bò cái lai sinh sản), 01 phương án của xã Đăk R’La (Chăn nuôi bò cái lai sinh sản). Các đối tượng tham gia phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng của các xã đáp ứng yêu cầu quy định. Mức hỗ trợ của xã Đăk R’la và xã Đăk Săk chưa đảm bảo theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 3 quy định tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông. Nội dung hỗ trợ, phương thức và điều kiện hỗ trợ, thành phần hồ sơ các phương án của các xã đảm bảo theo quy định.

Phát biểu tại cuộc họp, Đồng chí Phan Bá Tịnh - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Dân tộc, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp hướng dẫn, hỗ trợ các xã hoàn thiện các hồ sơ, phương án sản xuất cộng đồng và hướng dẫn người dân làm chuồng trại, chọn con giống và chăm sóc, phát triển chăn nuôi trong quá trình tham gia dự án. Ủy nhân dân xã Đăk Gằn tăng cường thực hiện tuyên truyền đến các hộ dân về chính sách hỗ trợ của Chương trình dự án, nếu người dân không tham gia phải có cam kết cụ thể. Ủy ban nhân dân các xã Đức Minh, Đăk R’la và Đăk Săk thực hiện rà soát đối tượng thụ hưởng tránh trùng đối tượng thụ hưởng với các chương trình dự án khác, huy động các tổ chức, đoàn thể của xã tham gia hỗ trợ người dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm khi tham gia dự án, sử dụng con giống đúng mục đích và đảm bảo hiệu quả của Chương trình dự án và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án trình thẩm định, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao theo kế hoạch đề ra…

                                                                                (Kim Oanh – Chuyên viên Văn phòng)