• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Đắk Mil tổ chức họp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023

Ngày 03/11/2023, UBND huyện Đắk Mil tổ chức họp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Đồng chí Lê Văn Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp; đồng chí Phan Bá Tịnh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chủ trì cuộc họp; Tham dự cuộc họp có: Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã là chủ đầu tư của các dự án, tiểu dự án thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Đắk Mil.

 

Hình ảnh tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Lãnh đạo Phòng Dân tộc đã báo cáo công tác triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn các dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN trong thời gian qua đã được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay tiến độ thực hiện các dự án còn chậm, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn thấp so với kế hoạch vốn được giao, một số tiểu dự án chưa triển khai thực hiện có khả năng không thể giải ngân trong năm 2023. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do cơ quan có thẩm quyền chậm ban hành các văn bản, tài liệu hướng dẫn thực hiện, nguồn vốn được phân bổ năm 2023 còn chậm, chưa hợp lý. Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm, quyết liệt, chủ động nghiên cứu các văn bản, quy định mới để triển khai thực hiện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương là chủ đầu tư các dự án, tiểu dự án cần tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

         Kim Oanh – Chuyên viên Văn phòng