• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Ngày 04/4/2024, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Mil tổ chức Hội nghị Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024 của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện; về phía tỉnh có đồng chí Bùi Đăng Khoa - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Đắk Nông, cùng tham dự có các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; cán bộ, nhân viên NHCSXH huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong Quý I năm 2024, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện, các phòng, ban, ngành liên quan, các đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn tập trung quyết liệt thực hiện các giải pháp thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện. Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. 

Với sự chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. UBND huyện đã chuyển vốn ngân sách huyện 1.500 triệu đồng để cùng nguồn vốn Trung ương, hỗ trợ vốn vay cho 886 hộ vay vốn, với số tiền cho vay là 38.958 triệu đồng để đầu tư sản xuất, chăn nuôi và thực hiện công tác an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn huyện, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đến 31/3/2024 đạt. Trong đó cho vay góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia: 538.736 triệu đồng, với 10.269 hộ tiếp cận vốn. Dư nợ Cho vay góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2.412 hộ, số tiền 150.750 triệu đồng; Dư nợ cho vay góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6.668 hộ, số tiền 126.647 triệu đồng; Dư nợ cho vay góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi 64 hộ, số tiền 4.503 triệu đồng.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện yêu cầu các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện trong quý II năm 2024 cần phát huy những kết quả đã đạt được trong quý I năm 2023 triển khai các biện pháp, tổ chức thực hiện để Ban đại diện Hội đồng quản trị điều hành tốt các mục tiêu đã đề ra.

(Bùi Quang Thắng - CVVP HĐND&UBND huyện)