• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đắk Mil lần thứ IV, năm 2024

Sáng 26/6/2024, tại Hội trường B Trung tâm văn hóa huyện đã diễn ra Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đắk Mil lần thứ IV, năm 2024, với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.

Tham dự Đại hội về phía tỉnh có đồng chí: Mai Thị Xuân Trung, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Ngọc Sơn, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông; Về phía huyện có đồng chí Phạm Thanh, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí H’ Xuân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Văn Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phan Bá Tịnh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, UVBV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện;  đại diện các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn và 130 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 22.000 người dân tộc thiểu số thuộc 19 dân tộc anh em trên địa bàn huyện.

 

Đ/c Bùi Ngọc Sơn, Trưởng Ban dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực   Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Nông phát biểu tại đại hội

Đ/c H’ Xuân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Đại hội

 

 Đ/c  Phan Bá Tịnh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội

 

 

 

 

Các sản phẩm OCOP trưng bày tại Đại hội

 

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị 

 

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của huyện lần thứ III năm 2019, huyện Đắk Mil đã cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hành động, đồng thời quán triệt, vận dụng sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, đổi mới cách thức tuyên truyền, vận động. Qua đó công tác dân tộc, chính sách dân tộc đạt nhiều thành tựu. Tình hình chính trị, trật tự xã hội cơ bản ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố, phát huy, cụ thể: 99,2% thôn, bon được sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ đồng bào DTTS được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh 83%; 100% đường vào trung tâm xã được nhựa hóa; hộ nghèo từ 2,29% năm 2019 đến nay giảm còn 1,68%; hệ thống chính trị vùng đồng bào DTTS được củng cố; 100% thôn, bon, tổ dân phố có chi bộ đảng, đảng viên người DTTS có 436/3.823 người (chiếm 11,4%); Các già làng, người có uy tín, lực lượng cốt cán đã phát huy tốt vai trò trong vùng đồng bào DTTS.

Đại hội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2029, cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn. Toàn huyện không còn thôn, bon đặc biệt khó khăn; không còn học sinh DTTS bỏ học. 100% hộ dân được sử dụng điện và nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 95% đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Ngọc Sơn, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiếu số tỉnh Đắk Nông tiếp tục khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc huyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là những việc làm cụ thể, sáng tạo trong mọi hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện tập trung thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cần được chú trọng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong công tác dân tộc.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024. Đồng thời đại diện lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil tặng giấy khen 5 tập thể, 15 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2019 - 2024./.

Bích Phương – Chuyên viên VP