• :
  • :

Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ giáo viên trong hệ thống Giáo dục quốc dân trên địa bàn huyện Đắk Mil

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BTGHU ngày 08/8/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022. Trong 06 ngày (từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 8 năm 2022), Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường trực thuộc trên địa bàn huyện.

Tại các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn huyện được quán triệt 04 chuyên đề gồm: Những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Nét nổi bật tình hình thế giới, trong nước và địa phương trong 06 tháng đầu năm 2022; triển khai chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 


Đồng chí Trần Văn Vượng, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT huyện
 khai mạc lớp sinh hoạt chính trị hè năm 2022.
 

        Bồi dưỡng chính trị hè là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng và mang tính thiết thực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam, góp phần nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục huyện nhà trong tình hình mới. Sau Lớp Bồi dưỡng, các học viên sẽ viết bài kiểm tra để đánh giá cuối đợt, gắn với chức trách, nhiệm vụ của bản thân./.

Nguyễn Duy Mạnh, Văn phòng


Tin tức liên quan

Thông báo

 Kế hoạch tiếp công dân quý IV/2022 của Chủ tịch UBND huyện
 Kế hoạch tiếp công dân quý III/2022 của Chủ tịch UBND huyện
 Kế hoạch tiếp công dân quý I/2022 của Chủ tịch UBND huyện
 Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát, đánh giá, tháo gỡ, khắc phục các tồn tại, khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện
 Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại Buổi tiếp công dân định kỳ ngày 22/8/2022 (BÀ ĐÕ THỊ TỐT)
 Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022
 Tài liệu họp sơ kết chuyển đổi số
 Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND huyện Đắk Mil sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện tại xã Đức Minh
 Tham dự họp trực tuyến Thành viên UBND tỉnh tháng 7, tháng 8/2022
 Thực hiện Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất mộc dân dụng thuộc Đề án Khuyến công địa phương năm 2022
 Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đắk Mil, giai đoạn 2021-2025
 Lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt chính trị dưới cờ nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9)

Bản đồ hành chính

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay : 269
Tháng 10 : 269
Năm 2022 : 824.971
Tổng số : 824.982