• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bế giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều ngày 28/7/2022, Trung tâm chính trị huyện phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Đắk Mil tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được triệu tập tham gia khóa học là 235 người, được chia thành 03 lớp bồi dưỡng. Học viên được học tập 09 chuyên đề: (1) Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp xã; (2) Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp xã; (3) Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp xã; (4) Kỹ năng phát triển năng lực thực thi nhiệm vụ của đại biểu HĐND cấp xã; (5) Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp xã; (6) Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp xã; (7) Kỹ năng của đại biểu HĐND cấp xã trong tham gia xây dựng, ban hành Nghị quyết; (8) Kỹ năng thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước cấp xã; (9) Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã.

Hình ảnh buổi lễ bế giảng

Kết thúc lớp học, Trung tâm Chính trị huyện đã ban hành Quyết định công nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã cho 230 đại biểu.

 

Hoàng Giang, Phòng Nội vụ huyện