• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với huyện Đăk Mil về công tác phổ cập - xóa mù chữ

Sáng ngày 21/8/2023, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Đoàn kiểm tra do đồng chí Bùi Việt Hùng, Chuyên viên cao cấp Vụ giáo dục tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn đã về kiểm tra tại huyện Đắk Mil về việc công nhận tỉnh Đắk Nông đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1, năm 2022.

Trong những năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo sâu sát việc thực hiện huy động các đối tượng diện xoá mù chữ ra lớp; khắc phục tình trạng bỏ học. Đến nay, 100% số xã (10/10 xã, thị trấn) duy trì đạt chuẩn xoá mù chữ. Năm 2021 tổ chức được 4 lớp xoá mù chữ với 81 học viên (xã Thuận An 02 lớp với 45 học viên, xã Đắk N’Drót 01 lớp với 18 học viên, xã Đắk Gằn 01 lớp với 18 học viên). Năm 2022 tổ chức được 04 lớp với 78 học viên (xã Thuận An 02 lớp với 42 học viên, xã Đắk N’Drót 01 lớp với 18 học viên, xã Đắk Gằn 01 lớp với 18 học viên). Năm 2023, xã Đắk Gằn đang mở 01 lớp với 18 học viên; xã Thuận An dự kiến tổ chức 02 lớp với 40 học viên, xã Đức Minh dự kiến tổ chức 01 lớp với 25 học viên. Kết quả 10/10 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

 

/upload/2005706/20230822/grabb1c3a08e56bc7540b8655df1a.jpg

/upload/2005706/20230822/grab8005ea57fcd5df29120cf7980.jpg

/upload/2005706/20230822/graba26b752515b6364afb6f1efbe.jpg

Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế tại xã Đức Mạnh và xã Thuận An. Đồng thời, thống nhất công nhận huyện Đăk Mil đạt mức độ xóa mù chữ mức 2.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Việt Hùng ghi nhận những kết quả trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện Đắk Mil. Đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ban Chỉ đạo Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác xóa mù chữ, gắn với xây dựng xã hội học tập và các phong trào thi đua ở địa phương, chú trọng đến đối tượng mù chữ là người đồng bào dân tộc thiểu số, người sinh sống ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ các cấp ở địa phương; Tiếp tục tăng cường nguồn lực xây dựng cơ sơ vật chất, trang cấp thiết bị dạy học, có kế hoạch bổ sung đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu  để thực hiện đảm bảo Chương trình Xóa mù chữ theo Thông tư số 33/2021; Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, người tham gia công tác xóa mù chữ. Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số, văn hóa, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số cho giáo viên, người tham gia công tác xóa mù chữ; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của trung tâm học tập cộng đồng trong công tác xóa mù chữ; Cập nhật số liệu người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục theo Quy định của Điều 2 Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT./.

Bích Phương - Chuyên viên VP