• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo điều hành trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 07/7/2022, UBND huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo điều hành trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí H’ Xuân, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Phan Văn Thân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Luỹ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Hình ảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng diện tích gieo trồng ước đạt trên 44.000 ha, đạt 88,7% so với kế hoạch và bằng 101% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn huyện là 417.380 con đạt 62% so với kế hoạch cả năm; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ 6 tháng đầu năm đạt 2.317 tỷ đồng tăng 19,6% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên 238,2 tỷ đồng đạt 137% dự toán tỉnh giao và 91,33% dự toán huyện giao. Về văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, ngành y tế đã chủ động và triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của cơ quan cấp trên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời; quốc phòng - an ninh được đảm bảo ổn định.

          Phát biểu Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Lũy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đã ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn rà soát, tăng cường thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nhằm tăng bậc xếp hạng của huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân các dự án đầu tư công, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai nộp thuế, khai thác hiệu quả nguồn thu, tăng cường kiểm tra công tác khai thác khoáng sản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tiêm vắc xin phòng bệnh, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học mới, thực hiện hiệu quả các công tác quân sự, quốc phòng, an ninh trật tự, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra của năm 2022./.

Trúc Đào, Chuyên viên Văn phòng