• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND huyện Đắk Mil làm việc với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Chiều ngày 20/9/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Mil tổ chức buổi làm việc với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Tham dự buổi làm việc có: Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo Ban và các phòng của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông; Lãnh đạo các Phòng của huyện: Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất; Lãnh đạo UBND các xã: Đức Minh, Thuận An, Đắk Lao, Đắk Gằn, Đắk Rla, Long Sơn, Đức Mạnh và thị trấn Đắk Mil.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông báo cáo đánh giá một khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện Đắk Mil; ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thay mặt Lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Lê Văn Hoàng, Quyền Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil đã có một số ý kiến như sau: (1) Đề nghị Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông chủ động phân công cán bộ phụ trách làm đầu mối, trực tiếp phối hợp, làm việc với các phòng, ban, UBND các xã liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình; phối hợp với các đơn vị chuyên môn của huyện để thực hiện các nội dung về xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện Đắk Mil. (2) Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn huyện, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh trên khai trên địa bàn huyện. (3) Giao Chủ tịch UBND các xã có liên quan khẩn trương tiến hành xác minh nguồn gốc đất phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình hồ Suối 38, hồ Đắk Gang, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra./.

                                               

                                                                                                             Lê Phương, Chuyên viên Văn phòng.