• :
  • :

Triển khai thực hiện công tác hướng dẫn, thiết lập, giám sát và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu trên địa bàn huyện

Để triển khai thực hiện công tác hướng dẫn, thiết lập, quản lý số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu đi vào thực tế và đạt hiệu quả tại địa phương; nhằm nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, góp phần xây dựng nền nông nghiệp chuyên nghiệp và bền vững theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đặc biệt là các Nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng, chanh dây sang thị trường Trung Quốc được ký bởi  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc, ngày 31/8/2022 Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil ban hành Công văn số 1484/UBND-NN về việc triển khai thực hiện công tác hướng dẫn, thiết lập, giám sát và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu trên địa bàn huyện.

Thông qua Công văn, UBND huyện đã giao các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện thiết lập, quản lý số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo yêu cầu của các tiêu chuẩn cơ sở hiện hành cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xuất khẩu nông sản biết, áp dụng. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, đề xuất các vùng trồng chuyên canh tập trung, ổn định lâu dài đối với cây trồng chủ lực có khả năng xuất khẩu tại địa bàn quản lý, gắn với xây dựng các cơ sở đóng gói và áp dụng các quy định tại TCCS 774:2020/BVTV; 775:2020/BVTV - Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói, trong quá trình sản xuất để nông sản đáp ứng được các yêu cầu của thị trường nhập khẩu; rà soát, đề xuất kế hoạch phát triển vùng trồng, cơ sở đóng gói trên cơ sở thực tế, đặc thù, nhu cầu của địa phương mình theo hướng dẫn, yêu cầu của cấp thẩm quyền. Đề nghị Hội Nông dân huyện, Hội Phụ nữ huyện tăng cường tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của số vùng trồng, số cơ sở đóng gói; hỗ trợ hội viên thực hiện hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản tại các vùng trồng được cấp số. Đề nghị các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác và người sản xuất trên địa bàn huyện Đắk Mil chủ động xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng quy định của các nước nhập khẩu; đảm bảo duy trì tình trạng đáp ứng quy định về xuất khẩu tại vùng trồng, cơ sở đóng gói; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện và các cơ quan quản lý tại địa phương tổ chức tuyên truyền tập huấn cho nông dân trong vùng nguyên liệu đảm bảo thực hiện đúng các quy định kỹ thuật; có biện pháp bảo vệ các số của đơn vị mình đã được cấp, kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý khi có thay đổi thông tin liên quan đến vùng trồng, cơ sở đóng gói hoặc khi phát hiện vi phạm liên quan đến sử dụng số và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời./.

 Trúc Đào, Chuyên viên Văn phòng


Tin tức liên quan

Thông báo

 Kế hoạch tiếp công dân quý IV/2022 của Chủ tịch UBND huyện
 Kế hoạch tiếp công dân quý III/2022 của Chủ tịch UBND huyện
 Kế hoạch tiếp công dân quý I/2022 của Chủ tịch UBND huyện
 Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát, đánh giá, tháo gỡ, khắc phục các tồn tại, khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện
 Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại Buổi tiếp công dân định kỳ ngày 22/8/2022 (BÀ ĐÕ THỊ TỐT)
 Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022
 Tài liệu họp sơ kết chuyển đổi số
 Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND huyện Đắk Mil sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện tại xã Đức Minh
 Tham dự họp trực tuyến Thành viên UBND tỉnh tháng 7, tháng 8/2022
 Thực hiện Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất mộc dân dụng thuộc Đề án Khuyến công địa phương năm 2022
 Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đắk Mil, giai đoạn 2021-2025
 Lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt chính trị dưới cờ nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9)

Bản đồ hành chính

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay : 259
Tháng 10 : 259
Năm 2022 : 824.961
Tổng số : 824.972