• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện công tác hướng dẫn, thiết lập, giám sát và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu trên địa bàn huyện

Để triển khai thực hiện công tác hướng dẫn, thiết lập, quản lý số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu đi vào thực tế và đạt hiệu quả tại địa phương; nhằm nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, góp phần xây dựng nền nông nghiệp chuyên nghiệp và bền vững theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đặc biệt là các Nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng, chanh dây sang thị trường Trung Quốc được ký bởi  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc, ngày 31/8/2022 Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil ban hành Công văn số 1484/UBND-NN về việc triển khai thực hiện công tác hướng dẫn, thiết lập, giám sát và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu trên địa bàn huyện.

Thông qua Công văn, UBND huyện đã giao các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện thiết lập, quản lý số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo yêu cầu của các tiêu chuẩn cơ sở hiện hành cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xuất khẩu nông sản biết, áp dụng. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, đề xuất các vùng trồng chuyên canh tập trung, ổn định lâu dài đối với cây trồng chủ lực có khả năng xuất khẩu tại địa bàn quản lý, gắn với xây dựng các cơ sở đóng gói và áp dụng các quy định tại TCCS 774:2020/BVTV; 775:2020/BVTV - Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói, trong quá trình sản xuất để nông sản đáp ứng được các yêu cầu của thị trường nhập khẩu; rà soát, đề xuất kế hoạch phát triển vùng trồng, cơ sở đóng gói trên cơ sở thực tế, đặc thù, nhu cầu của địa phương mình theo hướng dẫn, yêu cầu của cấp thẩm quyền. Đề nghị Hội Nông dân huyện, Hội Phụ nữ huyện tăng cường tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của số vùng trồng, số cơ sở đóng gói; hỗ trợ hội viên thực hiện hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản tại các vùng trồng được cấp số. Đề nghị các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác và người sản xuất trên địa bàn huyện Đắk Mil chủ động xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng quy định của các nước nhập khẩu; đảm bảo duy trì tình trạng đáp ứng quy định về xuất khẩu tại vùng trồng, cơ sở đóng gói; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện và các cơ quan quản lý tại địa phương tổ chức tuyên truyền tập huấn cho nông dân trong vùng nguyên liệu đảm bảo thực hiện đúng các quy định kỹ thuật; có biện pháp bảo vệ các số của đơn vị mình đã được cấp, kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý khi có thay đổi thông tin liên quan đến vùng trồng, cơ sở đóng gói hoặc khi phát hiện vi phạm liên quan đến sử dụng số và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời./.

 Trúc Đào, Chuyên viên Văn phòng