• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức họp lấy ý kiến Phương án Quy hoạch sử dụng đất huyện Đắk Mil giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 11/7/2022, UBND huyện Đắk Mil tổ chức họp lấy ý kiến Phương án Quy hoạch sử dụng đất huyện Đắk Mil giai đoạn 2021 - 2030. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lũy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có đồng chí Phan Văn Thân, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, đại diện Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và đơn vị tư vấn đã trình bày báo cáo tóm tắt Phương án Quy hoạch sử dụng đất huyện Đắk Mil giai đoạn 2021 - 2030. Trong báo cáo nêu rõ sự cần thiết lập quy hoạch sử dụng đất, đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất huyện Đắk Mil giai đoạn 2011- 2020, phương án lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, các biểu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Đắk Mil.

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Lũy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

phát biểu tại cuộc họp

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Lũy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn trên cơ sở Phương án lấy ý kiến và công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, việc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của đơn vị phải sát thực tế, có tính khả thi cao, qua đó góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và của huyện nói chung. Đối với các phòng ban có liên quan của UBND huyện, cần tập trung chỉ đạo triển khai phối hợp chặt chẽ với các xã thị trấn để thực hiện đảm bảo yêu cầu quy hoạch chung của huyện, thành viên Ban Chỉ đạo huyện thường xuyên nắm bắt tiến độ thực hiện và hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện để đảm bảo chất lượng công việc và thời gian đề ra./.

Bùi Quang Thắng, Chuyên viên Văn phòng