• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường kiểm soát việc sử dụng kháng sinh trong môi trường thuỷ sản

Ngày 26/8/2022, UBND huyện Đắk Mil đã ban hành Công văn 1446/UBND-NN về việc tăng cường kiểm soát việc sử dụng kháng sinh trong môi trường thủy sản.

Thông qua Công văn, UBND huyện đã giao Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo nội dung Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 26/01/2022 của UBND huyện về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thuỷ sản năm 2022 trên địa bàn huyện Đắk Mil; tham mưu UBND huyện phối hợp với Đoàn thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuỷ sản; cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện; định kỳ hàng tháng, tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp theo quy định. Giao Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh thủy sản; hướng dẫn, khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp an toàn sinh học chăn nuôi, sử dụng thuốc thú y thuỷ sản nằm trong danh mục được phép lưu hành, chỉ sử dụng kháng sinh để điều trị bệnh cho động vật thuỷ sản theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đặc biệt là không sử dụng kháng sinh nguyên liệu dùng trong y tế, kháng sinh cấm sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản; tuân thủ nghiêm ngặt trong việc sử dụng, ngừng sử dụng thuốc kháng sinh trước khi thu hoạch nhằm hạn chế tối đa dư lượng kháng sinh, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng./.

Trúc Đào, Chuyên viên Văn phòng