• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 01/7/2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022

Tuyên truyền Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 01/7/2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022 và Hướng dẫn số 73/HD-HĐTVĐX ngày 04/7/2022 của Hội đồng tư vấn đặc xá về triển khai thực hiện Quyết định số 766/2022/QĐCTN trên các phương tiện thông tin đại chúng tới nhân dân, các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội về công tác đặc xá năm 2022.