• :
  • :

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đắk Mil triển khai các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi cho các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đắk Mil triển khai các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi cho các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số 06/09/2021 Những năm qua bằng nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội tác động lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó, điển hình là chính sách tín dụng với các ưu đãi về lãi suất, điều kiện, thủ tục vay vốn. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tích cực phối hợp với Chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách nói chung và các chương trình tín dụng đối với hộ dân tộc thiểu số nói riêng.

Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện đạt trên 363.072 triệu đồng với 10.336 lượt khách hàng vay vốn; trong đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng hầu hết các chương trình tín dụng đang triển khai cho vay tại Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Đến 31/8/2021 dư nợ của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện là 94.945 triệu đồng, chiếm 26,1% tổng dư nợ với 2.798 hộ còn đang dư nợ, chiếm trên 27% tổng số khách hàng đang còn dư nợ; dư nợ bình quân hộ đồng bào dân tộc thiểu số đạt hơn 33,9 triệu đồng/hộ.

Ảnh: Mô hình chăn nuôi dê sinh sản từ vốn tín dụng chính sách của đoàn viên

Đoàn thanh niên, Hà Văn Cương, dân tộc Nùng, thôn Tây Sơn, xã Long Sơn

 

Đến nay, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã có sự thay đổi rõ rệt và ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt kết quả đáng khích lệ. Hiện số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 690 hộ năm 2015 xuống còn 325 hộ vào cuối năm 2020.

Thời gian tới, thực hiện Công văn số 5070/NHCS-TDNN ngày 03/6/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hành chính sách xã hội  “về việc khảo sát phục vụ nghiên cứu xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục khảo sát nhu cầu để đầu tư cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo việc làm, giúp hộ phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.


Tin tức liên quan

Thông báo

 Thông báo số điện thoại, đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, tổ chức liên quan đến hành vi vi phạm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức
 Kế hoạch tiếp công dân quý IV/2022 của Chủ tịch UBND huyện
 Kế hoạch tiếp công dân quý III/2022 của Chủ tịch UBND huyện
 Kế hoạch tiếp công dân quý I/2022 của Chủ tịch UBND huyện
 Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát, đánh giá, tháo gỡ, khắc phục các tồn tại, khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện
 Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại Buổi tiếp công dân định kỳ ngày 22/8/2022 (BÀ ĐÕ THỊ TỐT)
 Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022
 Tài liệu họp sơ kết chuyển đổi số
 Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND huyện Đắk Mil sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện tại xã Đức Minh
 Tham dự họp trực tuyến Thành viên UBND tỉnh tháng 7, tháng 8/2022
 Thực hiện Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất mộc dân dụng thuộc Đề án Khuyến công địa phương năm 2022
 Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đắk Mil, giai đoạn 2021-2025

Bản đồ hành chính

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay : 1.564
Tháng 10 : 2.628
Năm 2022 : 827.330
Tổng số : 827.341