• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện Đắk Mil khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 28/7/2022, Hội đồng nhân dân huyện Đắk Mil đã tiến hành tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Kỳ họp có các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa phương, Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, UBMTTQVN huyện, các vị đại biểu HĐND huyện khóa XII và Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa phương thông báo kết quả Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IV; xem xét, thảo luận, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ ngân sách, đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022; công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. Xem xét, thảo luận các báo cáo thường kỳ của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện trình. Xem xét, thông qua 09 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Đắk Mil, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Xuân Đức, nguyên Trưởng Công an huyện; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Đắk Mil, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lường Xuân Thành, nguyên trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Đắk Mil, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Dương Văn Mạnh, Trưởng Công an huyện; Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Đắk Mil khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Xuân Đức; Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát của HĐND huyện Đắk Mil năm 2023; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021; Nghị quyết giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia (vốn Sự nghiệp) trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2022; Nghị quyết thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà H’ Xuân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND huyện, các ngành, các cấp cần nêu cao hơn nữa trách nhiệm, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND. Các vị đại biểu HĐND tăng cường làm tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, nêu cao vai trò gương mẫu cùng với đồng bào các dân tộc huyện nhà, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết HĐND đã đề ra.

Hình ảnh liên quan:

    

    Trúc Đào - VP HĐND&UBND huyện