• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Đắk Mil tổ chức tổng kết công tác Tài nguyên & Môi trường và đánh giá công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 11/01/2024, UBND huyện Đắk Mil đã tổ chức Hội nghị tổ chức tổng kết công tác Tài nguyên & Môi trường và đánh giá công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Văn Hoàng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có: đồng chí Phan Văn Thân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng HĐND & UBND huyện; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tư Pháp; Nội vụ; Tài chính - Kế hoạch; Thanh tra huyện; Kinh tế và Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất; Chi cục thuế khu vực Đắk Mil - Đắk Song; Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Song - Đắk Mil; Công an huyện; Đội Quản lý thị trường số 4; Đội Quản lý đô thị; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đắk Mil và Lãnh đạo và công chức địa chính - xây dựng - môi trường UBND các xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong năm 2023, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên & môi trường, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước được siết chặt, có hiệu lực, hiệu quả, đi vào nề nếp, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao. Cụ thể như: công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng được giải quyết kịp thời, tỷ lệ hồ sơ quá hạn giảm; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai, bồi thường, GPMB, tái định cư...; công tác phối hợp kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về khoáng sản, đất đai, trật tự xây dựng được thực hiện kịp thời, hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên & môi trường, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Công tác xác định giá đất cụ thể còn chậm; Công tác lập Quy hoạch chung đô thị Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đến năm 2035 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 triển khai chưa đảm bảo tiến độ; xung đột giữa quy hoạch chung đô thị Đắk Mil và quy hoạch sử dụng đất chưa được đề xuất điều chỉnh kịp thời; công tác giải phóng mặt bằng triển khai chậm; tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường tại các lò sấy cà phê, trang trại chăn nuôi heo vẫn còn diễn phức tạp; tình trạng xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp chưa xử lý dứt điểm; tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện ngày càng có xu hướng gia tăng.

Đồng chí Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2024. Để khắc phục những tồn tại hạn chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, khoáng sản, đất đai, trật tự xây dựng trong năm 2024 và những năm tiếp theo, đồng chí Lê Văn Hoàng đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính về  đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện, tránh để xảy ra tình trạng hồ sơ trả đi trả lại nhiều lần, hồ sơ quá hạn, gây phiền hà cho nhân dân. Tăng cường chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về đạo đức trong thực thi công vụ; thực hiện xin lỗi tổ chức, công dân khi hồ sơ xử lý quá hạn.

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Xây dựng phương án quản lý, khai thác quỹ đất công hiệu quả; Triển khai kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất để tăng thu ngân sách trên địa bàn huyện.

3. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

 

Lê Phương, Chuyên viên Văn phòng.