• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị tổng kết các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 17/3/2023, huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị tổng kết các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Ngọc Luỹ, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Văn Hoàng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí H’ Xuân, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
 

Toàn cảnh hội nghị
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện báo cáo kết quả, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn huyện năm 2022, phướng hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, trong năm 2022 địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như: các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, bộ mặt nông thôn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, tỷ lệ hộ nghèo giảm, thu nhập bình quân đầu người tăng, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày được nâng cao, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc cần khắc phục trong thời gian tới như:

(1) Một số văn bản của Trung ương, của tỉnh chưa quy định, hướng dẫn cụ thể trong việc thực hiện các dự án, tiểu dự án dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện. (2) Nhu cầu nguồn kinh phí thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện lớn, trong khi đó, nguồn kinh phí địa phương có hạn cho nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. (3) Đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã phê duyệt từ năm 2012 chất lượng thấp, bất cập, không phù hợp với giai đoạn hiện nay và chồng chéo với các quy hoạch khác (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị…) chưa gắn kết vùng trong phát triển sản xuất, chưa phát huy hiệu quả, lợi thế, phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

Tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Luỹ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Đắk Mil đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện. Để đạt được những chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã và các thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện, xã phát huy kết quả đã đạt được, chủ động khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Dân tộc  (các uỷ viên thường trực Ban chỉ đạo) chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn kịp thời rà soát, tổng hợp, chủ động tham mưu UBND huyện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình. Trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh xem xét, chỉ đạo, hướng dẫn để triển khai thực hiện./.

                                                         

                                                                                         Lê Phương, Chuyên viên Văn phòng.