• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 09 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023.

Sáng ngày 10/10/2023, huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 09 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023; Phiên họp Thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 9/2023. Đồng chí Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phan Bá Tịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chủ trì Hội nghị

Huyện ủy, PCT HĐND huyện; thành viên UBND huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và các đoàn thể huyện; Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất; Đội Quản lý đô thị; Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện; Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp Thuận An; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông; Kho bạc Nhà nước huyện; Chi cục Thuế khu vực Đắk Mil - Đắk Song; Chi thống kê khu vực Đắk Mil - Đắk Song; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Song - Đắk Mil; Bảo hiểm xã hội huyện; Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Trung tâm Y tế huyện; Hội Chữ thập đỏ; Hội Người cao tuổi; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

Toàn cảnh Hội nghị 
 

Trong 09 tháng đầu năm 2023, với sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban, đơn vị, địa phương; được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện; sự phối hợp tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, cùng sự phấn đấu của các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện được đảm bảo ổn định, phát triển đúng hướng. Trong 11 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra, hiện có 06/11 nhóm chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch, chiếm 55%; 05/11 nhóm chỉ tiêu chưa thể đánh giá hoặc chưa thể đánh giá toàn bộ do điều tra số liệu tiến hành vào cuối năm, chiếm 45%; cụ thể như sau:

Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng ước đạt 45.270 ha/ 49.812ha KH, đạt 91% so với kế hoạch 2023 và bằng 91% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 36.579 tấn, đạt 65,2% kế hoạch, bằng 95,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng giá trị gia tăng ngành công nghiệp - xây dựng trong 9 tháng đầu năm theo giá cố định 2010 đạt 1.166 tỷ đồng, đạt 80,8% kế hoạch (tăng 12% so với cùng kỳ).

Về giá trị gia tăng ngành thương mại và dịch vụ 9 tháng đầu năm theo giá cố định 2010 đạt 1.808 tỷ đồng, đạt 75,6% kế hoạch (tăng 13,1% so với cùng kỳ).

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 09 tháng  năm 2023 đạt  101,261 tỷ đồng, đạt 48,48% dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND huyện giao (không bao gồm thu chuyển nguồn, thu bổ sung từ NS cấp trên, thu kết dư ngân sách, thu HĐĐG quản lý qua NSNN); Trong đó: Thu thuế, phí và lệ phí đạt 74,372 tỷ đồng, đạt 60,38% dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND huyện giao; Thu tiền sử dụng đất đạt 21,449 tỷ đồng, đạt 26,81 % dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND huyện giao; Thu khác ngân sách ước đạt 5,44 tỷ đồng, đạt 95,47%  dự toán tỉnh giao và dự toán huyện giao.

Tổng chi ngân sách địa phương 09 tháng năm 2023 (không bao gồm số chi bổ sung cho NS cấp dưới, tạm chi ngân sách...) đạt 460,726 tỷ đồng, đạt 89,4% dự toán tỉnh và dự toán HĐND huyện giao (Trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 162.281,1 triệu đồng, chiếm 35,22% tổng chi ngân sách địa phương đến 30/9/2023).

          Tình hình lao động, việc làm tại địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, số lao động được giải quyết việc làm là 3.127 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 41%.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Công tác giảm nghèo được chú trọng, hiện trên địa bàn toàn huyện còn 601 hộ nghèo/4.670 khẩu, chiếm tỷ lệ 2,15%, hộ cận nghèo 1.010 hộ/4.579 khẩu, chiếm tỷ lệ 3,61%.

 

Đồng chí Lê Văn Hoàng phát biểu chỉ đạo

 

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm, dẫn tới tiến độ xây dựng một số công trình trên địa bàn huyện chưa đảm bảo so với kế hoạch đề ra; xung đột giữa quy hoạch chung đô thị Đắk Mil và quy hoạch sử dụng đất, ảnh hưởng đến việc triển khai dự án đầu tư công và bán đấu giá quyền sử dụng đất; thu ngân sách nhà nước chưa đạt kế hoạch, tỷ lệ giải ngân các công trình đạt thấp; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản vẫn còn một số bất cập, hạn chế; kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện công vụ và chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện giao của một số đơn vị còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo quy định; công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính đang còn nhiều tồn tại, hạn chế. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu đạt được những chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2023, đồng chí Lê Văn Hoàng đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Ngoài ra, đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương tham mưu UBND huyện triển khai một số nội dung quan trọng như: Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu Ngân sách Nhà nước, chống thất thu thuế; khẩn trương hoàn thiện thủ tục tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công công trình, giải ngân nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện; tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo, đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện./.

                                                          Lê Phương, Chuyên viên Văn phòng.