• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ “Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê Đắk Mil của huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông”

Ngày 14/10/2023, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông, tổ chức chương trình làm việc của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ “Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê Đắk Mil của huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông” (sau đây gọi tắt là Hội đồng).

Tiến sĩ Phan Công Hợp, chuyên gia độc lập, Chủ tịch Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ “Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê Đắk Mil của huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông” (sau đây gọi tắt là Hội đồng), chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp gồm có: Các thành viên Hội đồng; Đại diện Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh Đắk Nông; đại diện Lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil;…

Nhiệm vụ có 01 hồ sơ do Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đăng ký chủ trì, Tiến sĩ Nguyễn Trần Điện đăng ký chủ nhiệm, với mục tiêu: Xác lập được cơ sở khoa học và thực tiễn để đăng ký thành công chỉ dẫn địa lý “Đắk Mil” cho sản phẩm cà phê của huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; xây dựng được hệ thống các công cụ, quy định quản lý chỉ dẫn địa lý phù hợp; xây dựng mô hình quản lý, khai thác phát triển sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Nội dung nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Đắk Mil” cho sản phẩm cà phê của huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (tìm đặc thù sản phẩm, tìm mối quan hệ với vùng địa lý xuất xứ: Khí hậu, thổ nhưỡng và con người); xây dựng hồ sơ và đăng ký, xác lập quyền bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Đắk Mil” cho sản phẩm cà phê; xây dựng cơ sở dữ liệu về vùng trồng nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm; xây dựng các quy định, công cụ quản lý và phát triển sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý “Đắk Mil”; xây dựng, vận hành thử nghiệm và chuyển giao mô hình quản lý khai thác giá trị sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Đắk Mil” gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm; xây dựng, triển khai và chuyển giao mô hình liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm cà phê được bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Đắk Mil” theo chuỗi giá trị.

Hình ảnh buổi làm việc

Vùng trồng cà phê Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông có từ thời Pháp thuộc. Diện tích cà phê Đắk Mil cho sản phẩm từ năm 2015-2019 ổn định khoảng 19.847 - 21.009 ha; sản lượng từ 49.618 - 52.765 tấn. Có hai phương pháp chế biến sau thu hoạch phổ biến tại Đắk Mil là chế biến ướt và chế biến khô; sản phẩm chủ yếu là cà phê nhân (chiếm trên 90%), cà phê hạt rang và cà phê bột.

Sau khi thảo luận, Hội đồng chấm điểm đánh giá hồ sơ đăng ký nhiệm vụ, kết quả trung bình đạt 81 điểm, Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được chọn là đơn vị chủ trì, Tiến sĩ Nguyễn Trần Điện làm chủ nhiệm./.

Trúc Đào, Phòng Kinh tế và Hạ tầng