• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Sơ kết công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện và công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023

Ngày 08/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện và công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023. Đồng chí Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp gồm Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực giải phóng mặt bằng của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất; Lãnh đạo UBND các xã: Đắk Lao, Thuận An, Đức Minh, Đắk Gằn, Đắk R’La, Đắk N’Drót, Đức Mạnh và thị trấn Đắk Mil.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

Tại cuộc họp các đại biểu đã được nghe Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường (thừa ủy quyền của Lãnh đạo UBND huyện) thông qua dự thảo Báo cáo của UBND huyện về công tác thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác đấu giá quyền sử dụng đất quý I năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; Lãnh đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thông qua Báo cáo số 69/BC-BQL, ngày 05/5/2023 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, về kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện và kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng 3 tháng đầu năm 2023,... Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, để làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong thời gian tới, đồng chí Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, địa phương gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; tập trung khắc phục triệt để nguyên nhân chủ quan, chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình dự án, thúc đẩy việc giải ngân vốn đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời, đồng chí Lê Văn Hoàng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện trong thời gian tới./.

 

Trúc Đào, Chuyên viên Văn phòng