• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Đắk Mil năm 2023

Ngày 19/10/2023, UBND huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023, tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phan Bá Tịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện, cùng các đồng chí trong Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện; Đại diện Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và 08 chủ thể (của 10 sản phẩm) tham gia đánh giá phân hạng OCOP năm 2023.

Những năm qua, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế khu vực nông thôn của huyện theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Chương trình cũng là giải pháp quan trọng để các xã hoàn thành, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2023, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đã tiếp nhận 10 sản phẩm của Doanh nghiệp, HTX, THT, Cơ sở sản xuất (trong đó có 02 sản phẩm đăng ký đánh giá nâng hạng sao, 01 sản phẩm đánh giá lại và 07 sản phẩm mới), qua thẩm định hồ sơ của Tổ thẩm định có 10 sản phẩm đủ điều kiện tham dự đánh giá, phân hạng cấp huyện trình Hội đồng xem xét, đánh giá gắn sao cho sản phẩm đạt OCOP.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023, đại diện các chủ thể đã trình bày, giới thiệu sản phẩm theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đánh giá chấm điểm, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Đắk Mil đã đánh giá, xếp hạng: 2 sản phẩm đạt 4 sao và 7 sản phẩm đạt 3 sao.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phan Bá Tịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương có sản phẩm tham gia xếp hạng tiếp tục hỗ trợ các chủ thể thông qua các cơ chế chính sách, giải quyết những khó khăn vướng mắc để có thêm nhiều sản phẩm OCOP chất lượng, giá trị kinh tế cao, qua đó góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

 

Ngô Thị Hương, Chuyên viên VP