• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Giám sát - HĐND tỉnh Đắk Nông tại buổi làm việc với UBND huyện Đắk Mil

Sáng ngày 02/11/2022, Đoàn Giám sát - HĐND tỉnh Đắk Nông, do đồng chí Y Quang BKrông - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông, làm Trưởng đoàn đã làm việc tại UBND huyện Đắk Mil về giám sát chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đối với diện tích đất thu hồi từ các Công ty nông, lâm nghiệp; Nông, lâm trường giao về cho địa phương quản lý, sử dụng giai đoạn 2015-2021 trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Tại buổi giám sát, được sự ủy quyền của Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đã thông qua báo cáo về chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đối với diện tích đất thu hồi từ các Công ty nông, lâm nghiệp; Nông, lâm trường giao về cho địa phương quản lý, sử dụng giai đoạn 2015-2021 trên địa bàn huyện Đắk Mil. Theo đó, giai đoạn 2015 - 2021, diện tích đất thu hồi từ các Công ty nông, lâm nghiệp; Nông, lâm trường giao về cho huyện Đắk Mil quản lý, sử dụng là 156,297 ha. Địa phương, đã ban hành văn bản giao cho UBND các xã quản lý, tránh để tình trạng người dân lấn chiếm. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã lập phương án sử dụng đất đối với diện tích nêu trên theo quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát, Lãnh đạo HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban, UBND các xã đã làm rõ hiện trạng, nêu ra những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đối với diện tích đất thu hồi từ các Công ty nông, lâm nghiệp; Nông, lâm trường giao về cho địa phương trong thời gia

Sáng ngày 02/11/2022, Đoàn Giám sát - HĐND tỉnh Đắk Nông, do đồng chí Y Quang BKrông - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông, làm Trưởng đoàn đã làm việc tại UBND huyện Đắk Mil về giám sát chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đối với diện tích đất thu hồi từ các Công ty nông, lâm nghiệp; Nông, lâm trường giao về cho địa phương quản lý, sử dụng giai đoạn 2015-2021 trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Tại buổi giám sát, được sự ủy quyền của Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đã thông qua báo cáo về chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đối với diện tích đất thu hồi từ các Công ty nông, lâm nghiệp; Nông, lâm trường giao về cho địa phương quản lý, sử dụng giai đoạn 2015-2021 trên địa bàn huyện Đắk Mil. Theo đó, giai đoạn 2015 - 2021, diện tích đất thu hồi từ các Công ty nông, lâm nghiệp; Nông, lâm trường giao về cho huyện Đắk Mil quản lý, sử dụng là 156,297 ha. Địa phương, đã ban hành văn bản giao cho UBND các xã quản lý, tránh để tình trạng người dân lấn chiếm. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã lập phương án sử dụng đất đối với diện tích nêu trên theo quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát, Lãnh đạo HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban, UBND các xã đã làm rõ hiện trạng, nêu ra những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đối với diện tích đất thu hồi từ các Công ty nông, lâm nghiệp; Nông, lâm trường giao về cho địa phương trong thời gian tới. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Y Quang BKrông - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đối với diện tích đất thu hồi từ các Công ty nông, lâm nghiệp; Nông, lâm trường giao về cho địa phương quản lý, sử dụng giai đoạn 2015-2021 trên địa bàn huyện Đắk Mil. Đồng thời, đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đắk Mil trong thời gian tới, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý, sử dụng đối với diện tích đất thu hồi từ các Công ty nông, lâm nghiệp; Nông, lâm trường giao về cho địa phương. Bên cạnh đó, cần bổ sung, hoàn thiện nội dung báo cáo theo kiến nghị của các thành viên Đoàn giám sát và gửi về Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh để tổng hợp. Đối với kiến nghị, đề xuất của UBND huyện, Đoàn giám sát sẽ tiếp thu và tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

                                                Lê Phương, Chuyên viên Văn phòng.