• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đắk Mil tổ chức bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Thuận An và xã Đức Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Ngày 31/01/2024, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện Đắk Mil tổ chức họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Thuận An và xã Đức Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đồng chí Phan Bá Tịnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp, tham dự họp còn có Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn huyện là thành viên Ban chỉ đạo; Lãnh đạo UBND xã Thuận An và xã Đức Minh.

Qua đánh giá, thẩm tra của các phòng, ban, ngành của huyện về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao xã Thuận An và Đức Minh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 75/75 chỉ tiêu (đạt 100%) đáp ứng đầy đủ yêu cầu các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1038/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Theo báo cáo lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của 2 xã Thuận An và Đức Minh của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện cho thấy, có 19/19 câu hỏi đánh giá đều đạt 96,2% trở lên sự hài lòng của người dân, trong đó câu số 19 đánh giá về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương đạt trên  95%.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đều nhất trí với kết quả báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho 2 xã  Thuận An và xã Đức Minh năm 2023. Kết quả bỏ phiếu, 100% số phiếu nhất trí.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Phát biểu kết luận, Đồng chí Phan Bá Tịnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban, ngành quan tâm phối hợp với 2 địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nhất là tiêu chí tiêu chí đã đạt nhưng ở mức chưa bền vững, cụ thể như: cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, môi trường,... Đồng thời, hoàn thành hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã Thuận An và Đức Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023./.              

(Ngô Thị Hương, Chuyên viên Văn phòng).