• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đắk Mil bỏ phiếu lấy ý kiến, xét công nhận thôn Xuân Trang, xã Đức Minh đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Ngày 20/5/2024, UBND huyện Đắk Mil tổ chức họp bỏ phiếu lấy ý kiến, xét công nhận thôn Xuân Trang, xã Đức Minh đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp; Tham dự cuộc họp có: Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Đắk Mil (theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 của UBND huyện Đắk Mil); Lãnh đạo UBND xã Đức Minh.

 

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định, đề nghị xét, công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 trên địa bàn huyện Đắk Mil. Theo đó, Về thành phần hồ sơ và trình tự thủ tục: Khu dân cư thôn Xuân Trang, xã Đức Minh đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục và xây dựng hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố Khu dân cư đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”; Vườn, rẫy đạt chuẩn “Vườn mẫu - Rẫy mẫu” trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Về kết quả thực hiện các tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Đến tại thời điểm thẩm định, Đoàn thẩm định đánh giá Khu dân cư thôn Xuân Trang, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil đã đạt 10/10 tiêu chí (38/38 chỉ tiêu) so với quy định của Bộ tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Đắk Nông. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản: Đến thời điểm thẩm định, Khu dân cư thôn Xuân Trang và xã Đức Minh không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.  Về tỷ lệ hài lòng của người dân: Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn thôn về đề nghị xét, công nhận Khu dân cư thôn Xuân Trang đạt Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đảm bảo theo quy định.

Hình ảnh thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới của huyện bỏ phiếu

Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND huyện và các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đánh giá thôn Xuân Trang, xã Đức Minh thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã đoàn kết tập trung mọi nỗ lực, khắc phục khó khăn, tạo sự đồng thuận trong cán bộ và Nhân dân cùng nhau tổ chức thực hiện thành công xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Qua kết quả thẩm định các tiêu chí, Khu dân cư thôn Xuân Trang đảm bảo theo nội dung đề ra đối với 10 tiêu chí xây dựng khu dân cư kiễu mẫu, các tiêu chí giao thông, điện, vườn - nhà ở, vệ sinh môi trường, nhà văn hóa,... đều đạt chỉ tiêu. Các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Đắk Mil đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến, xét công nhận thôn Xuân Trang, xã Đức Minh đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Kết quả 23/23 phiếu đồng ý thống nhất đề nghị công nhận thôn Xuân Trang, xã Đức Minh đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu nhấn mạnh: Trong thời gian tới, UBND xã Đức Minh tiếp tục chỉ đạo khu dân cư thôn Xuân Trang cần phải duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt được; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giao dục pháp luật cho nhân dân; đặc biệt chú trọng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trên địa bàn./.  

 

                                                                                Kim Oanh – Chuyên viên Văn phòng