• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức giám sát công tác quản lý, sử dụng đất và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2021 và năm 2022

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2021 và năm 2022; nắm bắt những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời xác định nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế; xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản lý, sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; qua đó kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền và đề xuất những giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nêu trên thời gian tới trên địa bàn huyện. Từ ngày 22/5 - 29/5/2023, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do đồng chí Trần Thái Lập, UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm Trưởng Đoàn giám sát đã có cuộc giám sát công tác quản lý, sử dụng đất và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2021 và năm 2022 tại: Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã: Đắk Gằn, Long Sơn, Đức Mạnh và thị trấn Đắk Mil.

 

Hình ảnh buổi giám sát với Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thông qua các buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn và đơn vị được giám sát đã trao đổi, thảo luận để làm rõ một số nội dung khó khăn trong quá trình thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Trần Thái Lập, UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong triển khai công tác quản lý, sử dụng đất và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần tập trung hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, sử dụng đất và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong Nhân dân về Luật Đất đai,…; tăng cường công tác kiểm tra rà soát, xử lý kịp thời không để phát sinh các trường hợp vi phạm đất đai, công tác xử lý vi phạm phải đồng bộ, công bằng và đúng nội dung theo quy định để hạn chế tình trạng vi phạm hành chính về đất đai;… Đối với các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương, Đoàn giám sát ghi nhận và tiếp thu để tổng hợp kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.

 

Trúc Đào, Chuyên viên Văn phòng


Tác giả: Nguyễn Duy Mạnh, Văn phòng