• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Nhằm tạo điều kiện cho đại biểu HĐND tỉnh liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND tỉnh nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri. Ngày 17/7/2023, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Đắk Nông và huyện Đắk Mil đã tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh tại xã Long Sơn và thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil.

 

Hình ảnh tại điểm tiếp xúc cử tri tại thị trấn Đắk Mil

 

Tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 6; các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil đã tiếp thu, giải trình và chuyển các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri tại Hội nghị đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

 Trúc Đào, Chuyên viên Văn phòng