• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức Họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện

Chiều ngày 22/8/2023, tại Phòng họp số 01, Trụ sở HĐND&UBND huyện, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện tổ chức cuộc họp để giải quyết vụ việc khó khăn, phức tạp liên quan đến công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện.

Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Lê Văn Hoàng, Quyền Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND xã Đắk Gằn.

Đồng chí Lê Văn Hoàng, Quyền Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện

Sau khi nghe Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo và đề xuất các giải pháp xử lý khó khăn, phức tạp liên quan đến công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện, ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Lê Văn Hoàng, Quyền Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đã kết luận giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND huyện giải quyết những nội dung đưa ra tại cuộc họp đúng quy định của pháp luật./.

 (Quang Thắng – Chuyên viên Văn phòng)