• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường trực HĐND huyện tổ chức họp giao ban đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện tháng 8 năm 2023

Ngày 07/9/2023, Thường trực HĐND huyện Đắk Mil tổ chức họp giao ban Thường trực HĐND huyện đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện tháng 8 năm 2023. Đồng chí H’ Xuân, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp gồm có: Đồng chí Lê Văn Hoàng, Quyền Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Tại cuộc họp, các đồng chí tham dự đã cho ý kiến về các nội dung: Thời gian và các nội dung khác liên quan đến công tác tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND hai cấp huyện, xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thành phần tham dự Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh năm 2023; Dự thảo đề cương báo cáo phục vụ giám sát công tác cải cách hành chính tại một số phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; Công văn số 2114/UBND-TCKH ngày 24/8/2023 của UBND huyện về đề xuất nội dung kỳ họp chuyên đề HĐND huyện năm 2023; các Tờ trình của UBND huyện về bổ sung kinh phí cho các đơn vị, địa phương để thực hiện cải cách tiền lương, phục vụ các nhiệm vụ phát sinh chưa được bố trí trong dự toán đầu năm 2023.

 

 

Hình ảnh cuộc họp

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí H’ Xuân, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự họp, khẩn trương tham mưu hoàn thiện dự thảo các văn bản: Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện tháng 8 năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2023; Công văn đăng ký tham dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh năm 2023; Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay; Giấy mời dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND hai cấp huyện, xã lần nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đề cương báo cáo giám sát chuyên đề về công tác cải cách hành chính tại một số phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn hoàn thiện, phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát, tham mưu triển khai các nội dung tiếp theo, tổ chức giám sát đảm bảo tiến độ và chất lượng theo Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 24/7/2023 của HĐND huyện. Giao Ban Kinh tế và Xã hội tham mưu Thường trực HĐND huyện văn bản thống nhất bổ sung kinh phí cho các đơn vị, địa phương để thực hiện cải cách tiền lương, phục vụ các nhiệm vụ phát sinh chưa được bố trí trong dự toán đầu năm 2023 trả lời UBND huyện được biết, triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đồng chí H’ Xuân yêu cầu các đồng chí Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ động triển khai, tham mưu Thường trực HĐND huyện triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2023./.

 

Trúc Đào, Chuyên viên Văn phòng