• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phiên họp thành viên UBND huyện tháng 6 năm 2024

Chiều ngày 28/6/2024, tại Phòng họp số 01, trụ sở HĐND & UBND huyện, UBND huyện đã tổ chức Phiên họp thành viên UBND huyện tháng 6 để đóng góp hoàn chỉnh các nội dung phục vụ Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 (kỳ họp thứ 15). Tham dự Phiên họp có đồng chí Lê Văn Hoàng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí  Phan Bá Tịnh, UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên UBND huyện và các Phó Phụ trách phòng: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường.

Tiếp đó, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua dự thảo Tờ trình điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án, công trình đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025 trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Toàn cảnh Hội nghị

Phó Phụ trách phòng Tài chính – Kế hoạch thông qua các nội dung dự thảo: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và phương án phân bổ kết dư ngân sách năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 và phân bổ kết dư ngân sách năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh giao dự toán (vốn sự nghiệp) để thực hiện nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2024; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đắk Mil; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phê duyệt bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và kết dư ngân sách huyện năm 2023); Báo cáo phương án sử dụng nguồn kinh phí tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2023.

Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình của Phòng Tài chính – Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, một số đại biểu đóng góp ý kiến đề nghị các đơn nêu trên điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Kết thúc phiên họp, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Hoàng, yêu cầu Phòng Tài chính – Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo, tờ trình tham mưu UBND huyện trình Thường trực Huyện ủy đảm bảo thời gian theo đúng quy định. Dự kiến Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 sẽ diễn ra vào ngày 18 -19/7/2024.

Bích Phương - Chuyên viên VP