• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 3, năm 2023

Ngày 06/3/2023, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, UBND huyện Đắk Mil đã tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 03, năm 2023 với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham ô, quan liêu, lãng phí”.

Trong không khí trang nghiêm, dưới lá cờ Tổ quốc, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và cán bộ, công chức, viên chức Kho bạc nhà nước Đắk Mil, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca.

Sau nghi lễ chào cờ, đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện đã trình bày chủ đề tưởng Hồ Chí Minh về chống tham ô, quan liêu, lãng phí”; đồng thời đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện đã báo cáo nhanh kết quả hoạt động tháng 02/2023, định hướng nhiệm vụ tháng 03/2023.

Theo kế hoạch, Lễ chào cờ, sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 04, phòng Dân tộc huyện sẽ trình bày chủ đề sinh hoạt do đơn vị lựa chọn thực hiện./.

                                                            Bích Phương – Chuyên viên VP