• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Đắk Mil khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 14/6/2024, Hội đồng nhân dân huyện Đắk Mil đã tiến hành tổ chức Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự kỳ họp có đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa phương, Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, UBMTTQVN huyện, các vị đại biểu HĐND huyện khóa XII và Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại kỳ họp, HĐND huyện Đắk Mil đã thông qua Thông qua các Tờ trình UBND huyện xin chủ trương: Giới thiệu nhân sự miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Đắk Mil, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với đồng chí Nguyễn Thế Nam, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đắk Mil và  bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Đắk Mil, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với đồng chí Trần Văn Đồng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đắk Mil và đồng chí Trần Văn Vượng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Mil.

Kỳ họp cũng đã thảo luận về các Tờ trình của UBND huyện gồm:

(1) Điều chỉnh phương án phân bổ chi tiết vốn đầu tư cho các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2024

(2) Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách huyện năm 2023 sang năm 2024

(3) Thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Đắk Mil giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

(4) Xin ý kiến bổ sung danh mục các dự án, công trình đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 và năm 2024 trên địa bàn huyện Đắk Mil

(5)  Điều chỉnh tên danh mục dự án, công trình đầu tư thuộc Chươngtrình MTQG xây dựng NTM năm 2024 trên địa bàn xã Đắk Gằn

(6) Điều chỉnh danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐB DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2024

    Sau 01 buổi làm việc với tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra. Kỳ họp đã thông qua 08 Nghị quyết, bao gồm:

          (1) Nghị quyết điều chỉnh phương án phân bổ chi tiết vốn đầu tư cho các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2024.

(2) Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách huyện năm 2023 sang năm 2024.

(3) Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Đắk Mil giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

(4) Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án, công trình đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 trên địa bàn huyện Đắk Mil

(5) Nghị quyết điều chỉnh tên danh mục dự án, công trình đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2024 trên địa bàn xã Đắk Gằn.

(6) Nghị quyết điều chỉnh danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐB DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2024.

(7) Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Đắk Mil khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(9) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Đắk Mil khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

        Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà H’ Xuân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND huyện, các ngành, các cấp cần nêu cao hơn nữa trách nhiệm, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND. Các vị đại biểu HĐND tăng cường làm tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, nêu cao vai trò gương mẫu cùng với đồng bào các dân tộc huyện nhà, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết HĐND đã đề ra./.

Bích Phương - Chuyên viên VP