• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Đắk Mil tham gia Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm năm 2023

Ngày 05/10/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm năm 2023. Tại điểm cầu UBND huyện đồng chí Phạm Thanh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Phan Bá Tịnh, Uỷ viên BTV Huyện uỷ đồng chủ trì Hội nghị.

 Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng so với cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội và đời sống Nhân dân được đảm bảo, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cụ thể:  Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP giá so sánh 2010) ước đạt 5,71% (kế hoạch 7,5%), đứng thứ 2 trong khu vực Tây nguyên sau tỉnh Kon Tum. Trong đó, khu vực Nông, lâm nghiệp ước tăng 8,3%, Khu vực Công nghiệp, xây dựng ước tăng 5,73%, Khu vực dịch vụ ước tăng 4,34%, Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,9%; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 13.267,5 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 2.167 tỷ đồng, đạt 59% dự toán địa phương giao; Kết cấu hạ tầng: Tỷ lệ nhựa hóa chung đạt 69,2% (kế hoạch 70%), Tỷ lệ đô thị hóa đạt 28%, đạt kế hoạch, Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99% (kế hoạch 99,2%), Tỷ lệ đáp ứng cho diện tích có nhu cầu tưới đạt 82,38% (kế hoạch 83%); Lao động và việc làm: Số lao động được tạo việc làm là 14.110 lượt người, đạt 77,8% kế hoạch, tỷ lệ người lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 13,05% (kế hoạch 15%); Giảm nghèo (theo chuẩn giai đoạn 2021-2025): Đánh giá cuối năm; Y tế: Đạt 20,2 giường bệnh/vạn dân, đạt kế hoạch; đạt 8,5 bác sỹ/vạn dân, đạt kế hoạch, Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của người dân đạt 92,82% (vượt kế hoạch); Giáo dục: Đã công nhận mới 11 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 100% kế hoạch; Văn hóa: Đánh giá vào cuối năm; Môi trường: Trồng mới rừng đạt 1.779,25 ha, đạt 89% kế hoạch, Tỷ lệ che phủ rừng (đánh giá vào cuối năm); Nông thôn mới: tăng thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (kế hoạch tăng thêm 2 xã), số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt 16,62 tiêu chí trở lên (kế hoạch 16,8 tiêu chí), tăng thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (kế hoạch tăng thêm 2 xã). Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP): Tổng sản phẩm trên địa bàn (giá so sánh 2020) 9 tháng đầu năm ước đạt 14.202,98 tỷ đồng, tăng 5,71% (Kế hoạch 7,5%). Trong đó, khu vực Nông, lâm nghiệp ước đạt 3.534,8 tỷ đồng, tăng 8,3%; Khu vực Công nghiệp, xây dựng ước đạt 3,489,6 tỷ đồng, tăng 5,73%; Khu vực dịch vụ ước đạt 6.534,5 tỷ đồng, tăng 4,34%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước đạt 643,9 tỷ đồng, tăng 5,9%. GRDP giá hiện hành ước đạt 25.957,4 tỷ đồng.

Đ/c Phạm Thanh, TUV, Bí thư Huyện uỷ và đ/c Phan Bá Tịnh, UVBTV Huyện uỷ đồng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu huyện

 

 Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cho các dự thảo báo cáo và làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và các chương trình mục tiêu quốc gia; Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xây dựng các phương án chuẩn bị tốt dự án đường cao tốc Gia nghĩa - Chơn Thành, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội…

Bích Phương – Chuyên viên VP