• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tháng 8 năm 2023 và tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư 08 tháng, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023;

Chiều ngày 12/9/2023, huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tháng 8 năm 2023 và tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư 08 tháng, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023; Phiên họp Thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 8/2023. Đồng chí Lê Văn Hoàng, Quyền Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phan Bá Tịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có: thành viên UBND huyện; Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất; Đội Quản lý đô thị; Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện; Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp Thuận An; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông; Kho bạc Nhà nước huyện; Chi cục Thuế khu vực Đắk Mil - Đắk Song; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Song - Đắk Mil; Bảo hiểm xã hội huyện; Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Trung tâm Y tế huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.


Toàn cảnh hội nghị
 

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng diện tích gieo trồng vụ Hè Thu đến nay ước đạt khoảng 10.007ha/10.012ha KH, đạt 99,95% so KH, bằng 94,95% so với cùng kỳ năm trước; diện tích cây lâu năm toàn huyện là: 34.207 ha (KH 34.208), đạt 99,99% kế hoạch và bằng 104,38% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích trồng mới cây lâu năm khoảng: 873ha/874 ha (KH), đạt 99,88% so với kế hoạch.

Trong tháng 8/2023 trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện có khoảng 650.980 con/828.761con KH, đạt 78,54 % so với kế hoạch cả năm, tăng 124,38% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng giá trị gia tăng ngành công nghiệp - xây dựng trong 8 tháng đầu năm 2023: Theo giá cố định 2010 đạt 1.007 tỷ đồng, theo giá hiện hành đạt 1.198,6 tỷ đồng, đạt 69,8% kế hoạch, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Về giá trị gia tăng ngành thương mại và dịch vụ 08 tháng đầu năm 2023: Theo giá cố định 2010 đạt 1.569,1 tỷ đồng, theo giá hiện hành đạt 2.077,5 tỷ đồng, đạt 65,6% kế hoạch, tăng 13,6% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến tháng 8/2023 ước đạt 88,723 tỷ đồng, đạt 42,48% dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND huyện giao. Tổng chi ngân sách địa phương đến tháng 8 năm 2023 (không bao gồm số chi bổ sung cho NS cấp dưới, tạm chi ngân sách...) ước đạt 178,723 tỷ đồng, đạt 70,2% dự toán tỉnh giao và 65,7% dự toán HĐND huyện giao. Tổng số vốn đầu tư giải ngân giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 15/8/2023, ước đạt 131,622 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Văn Hoàng phát biểu chỉ đạo

 

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Lê Văn Hoàng, Quyền Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng chậm; xung đột giữa quy hoạch chung đô thị Đắk Mil và quy hoạch sử dụng đất; thu ngân sách nhà nước chưa đạt kế hoạch, tỷ lệ giải ngân các công trình đạt thấp. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu đạt được những chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2023, đồng chí Lê Văn Hoàng đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Ngoài ra, đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương tham mưu UBND huyện triển khai một số nội dung quan trọng như: Phối hợp với Sở Xây dựng để giải quyết xung đột giữa quy hoạch chung đô thị và quy hoạch sử dụng đất liên quan đến công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất, các công trình dự án, các vị trí thu hút đầu tư để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; khắc phục khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất cụ thể trên địa bàn huyện để phục vụ công tác lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai các dự án; tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo, đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện./.

                                                          Lê Phương, Chuyên viên Văn phòng.