• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023

Chiều ngày 21/8/2023, tại Phòng họp số 02, Trụ sở HĐND&UBND huyện, Quyền Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil - Lê Văn Hoàng đã tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023 đối với 04 công dân: Nguyễn Văn Phượng, Lê Thế Kim Mai, Lục Văn Lồng và Lê Tiến Hóa. Cùng tham gia buổi tiếp có đồng chí Phan Văn Thân - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: UBMTTQ Việt Nam huyện, Hội Nông dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng Ban Tiếp công dân, Chánh Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, UBND xã Đức Minh UBND thị trấn Đắk Mil.

Quyền Chủ tịch UBND huyện – Lê Văn Hoàng chủ trì buổi tiếp

Tại buổi tiếp công dân, Quyền Chủ tịch UBND huyện - Lê Văn Hoàng và các đơn vị, địa phương của huyện đã lắng nghe đại diện các hộ dân trình bày các nội dung liên quan đến công tác bồi thường GPMB, cấp giấy chứng nhận QSD đất,...

Sau khi nghe các hộ dân trao đổi, kiến nghị, nghe đại diện các phòng, ban, đơn vị và UBND xã Đức Minh, thị trấn Đắk Mil trao đổi ý kiến trả lời; đồng chí Lê Văn Hoàng - Quyền Chủ tịch UBND huyện đã kết luận giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND huyện theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền của UBND huyện, đồng chí đã giao cho các phòng, ban, đơn vị hướng dẫn các hộ gia đình có ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật./.

(Quang Thắng – Chuyên viên Văn phòng)