• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo công khai danh mục thủ tục hành chính áp dụng thí điểm mô hình sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 26/4/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Mil, về việc triển khai thí điểm sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”.

Uỷ ban nhân dân huyện công khai danh mục thủ tục hành chính áp dụng thí điểm mô hình sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

1. Áp dụng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

- Đăng ký biện pháp đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Xóa đăng ký biện pháp đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

2. Áp dụng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã, thị trấn

- Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (trường hợp không phải xác minh hồ sơ).

3. Ngày thực hiện: Vào ngày thứ 4 hàng tuần (trong giờ hành chính).