• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024

Thực hiện Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil thông báo tuyển dụng công chức cấp xã, như sau:


Tập tin đính kèm