• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 25/06/2019 Hội nghị được tổ chức vào lúc 14 giờ, ngày 27/6/2019, tại phòng họp số 2, trụ sở HĐND và UBND huyện.