• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QĐ công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

QĐ công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội