• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đắk Mil tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác cải cách hành chính và chỉ số CCHC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 23/3/2023, UBND huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác cải cách hành chính và chỉ số CCHC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Trung Trường Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông, đồng chí Nguyễn Ngọc Lũy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC huyện, các thành viên Ban chỉ đạo CCHC huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và công chức phụ trách công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, với nhiệm vụ trọng tâm “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ gắn với xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số”, Ban Chỉ đạo CCHC huyện, UBND huyện đã cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ CCHC gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh; đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường giải quyết hồ sơ, xử lý công việc trên môi trường điện tử, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp; các danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC các lĩnh vực được cập nhật, công bố công khai…Hiện nay, có 231 TTHC thực hiện tại Bộ phận một cửa cấp huyện; 109 TTHC thực hiện tại Bộ phận một cửa cấp xã theo quy định tại Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông. Các TTHC đều được công bố công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; đồng thời, tiến hành niêm yết và tra cứu bằng mã QR-Code. 100% cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã áp dụng Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả TTHC. Qua đó, đã góp phần từng bước nâng cao hiệu quả CCHC, đẩy nhanh tiến trình cải cách của huyện và hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội. Hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận nêu ra những khó khăn, hạn chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đồng thời phân tích cụ thể những nguyên nhân và nêu lên những kiến nghị, đề xuất, đưa ra các giải pháp thiết thực để khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lũy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch CCHC triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của UBND huyện để triển khai thực hiện có hiệu quả; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác CCHC. Triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số CCHC; rà soát, đánh giá chính xác những hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục các nội dung giảm điểm, đạt điểm thấp đối với các chỉ số. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tiếp tục cải tiến lề lối tác phong làm việc, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC huyện năm 2022./.

                                                                      Tin, Ảnh: Hoàng Giang, Phòng Nội vụ huyện