• :
  • :
Tiêu đề văn bản Quyết định phân công, phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Số hiệu 28/2022/QĐ-QPPL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/08/2022
Ngày hiệu lực 13/08/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---