• :
  • :
Tiêu đề văn bản Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
Số hiệu 19/2022/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/06/2022
Ngày hiệu lực 23/06/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---