• :
  • :
Tiêu đề văn bản Triển khai Bộ chỉ tiêu tạm thời đánh giá công nhận xã, thị trấn chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao
Số hiệu 257/UBND-VP Cơ quan ban hành UBND huyện Đắk Mil
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Danh sách văn bản