• :
  • :
Tiêu đề văn bản Thực hiện công khai thông tin Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Số hiệu 910/UBND-DT Cơ quan ban hành UBND huyện Đắk Mil
Phạm vi Ngày ban hành 21/04/2023
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Lê Văn Hoàng
File đính kèm Tải xuống
Mô tả