• :
  • :
Tiêu đề văn bản Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
Số hiệu 21/CT/HU Cơ quan ban hành UBND huyện Đắk Mil
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký H ' Xuân
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Danh sách văn bản