• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công vụ đột xuất các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

Ngày 16/9/2022, Đoàn kiểm tra công vụ theo Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND huyện Đắk Mil đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND xã Đức Mạnh, UBND xã Thuận An.

Nhìn chung qua kết quả kiểm tra các đơn vị cơ bản đã thực hiện đúng quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đoàn kiểm tra huyện đánh giá cao sự chủ động trong công tác quản lý của các đơn vị. Tuy nhiên, Đoàn cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm tuyên truyền, chỉ đạo, kiểm tra cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý thực hiện đúng các quy định về giờ giấc hành chính, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử trong các cơ quan hành chính, đeo thẻ công chức khi thi hành công vụ. Các đơn vị cũng nên bổ sung thêm lịch làm việc hàng tuần để chủ động cho việc phân công nhiệm vụ.

 

Bộ phận một cửa tại UBND xã Thuận An đang

thực hiện thủ tục hành chính cho người dân

 

Trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra của huyện sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện nhằm chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ./.

 

Hồng Hạnh, Chuyên viên phòng Nội vụ.