• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban dân tộc - HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2022

Ngày 29/3/2023, Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc - HĐND tỉnh do đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Đắk Mil về công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2022 và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe đại diện UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2022 và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh. Hiện nay, toàn huyện có 03 tôn giáo chính là: Công giáo, Phật giáo và Tin lành.

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện

 

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã thảo luận, phân tích, làm rõ một số nội dung về những thuận lợi và khó khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; việc thực hiện các chế độ, chính sách cho lực lượng cốt cán thời gian qua.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Hạnh đề nghị trong thời gian tới huyện cần tập trung nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vấn đề tôn giáo; tăng cường công tác vận động quần chúng, xây dựng lực lượng chính trị ở cơ sở trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo; hướng dẫn các tôn giáo thực hiện quan hệ đối ngoại phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; đấu tranh làm thất bại những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch bên ngoài đối với tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo ở nước ta. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ đúng, đủ các chính sách cho lực lượng cốt cán trên địa bàn huyện./.

Văn Nam – Phòng Nội vụ huyện