• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức tuyên truyền Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Đắk Lao

 

Thực hiện Kế hoạch số 201/KH-BCH ngày 01/02/2023 của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm nhân Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng và tầng lớp Nhân dân trên địa bàn biên giới tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tạo khí thế vui tươi, sôi nổi, biểu dương, cổ vũ, động viên đồng bào, Nhân dân, lực lượng Bộ đội biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia; thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết quân dân và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn khu vực biên giới, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh. Ngày 25/02/2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với xã Đắk Lao tổ chức tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (03/03/1989 - 03/03/2023) và 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/03/2023).

 

Hình ảnh tuyên truyền

Hình thức tuyên truyền lưu động, nội dung bao gồm: Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vai trò to lớn của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; tinh thần cảnh giác cách mạng của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chia rẽ lòng tin của Nhân dân, đồng bào các dân tộc với cấp ủy, chính quyền địa phương, tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau của Nhân dân các dân tộc hai bên biên giới; Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống anh hùng, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới; về tình đoàn kết, gắn bó keo sơn, máu thịt giữa  Bộ đội biên phòng với đồng bào, cấp ủy, chính quyền khu vực biên giới; về nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” và Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

 

Trúc Đào, Chuyên viên Văn phòng