• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuẩn bị công tác khám sức khỏe cho công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023

Để chuẩn bị tốt cho công tác khám sức khỏe cho công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023, ngày 29/8/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Công văn số 1451/UBND-YT về việc chuẩn bị công tác khám sức khỏe cho công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023.

Thông qua Công văn, UBND huyện đã giao Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị khẩn trương tham mưu UBND huyện kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023; thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát để giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đề xuất, kiến nghị của các địa phương và của công dân (nếu có); thực hiện mua sắm vật tư y tế, hàng hóa cần thiết phục vụ công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023, đảm bảo đúng định mức, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện chi trả chế độ cho cán bộ tham gia tập huấn, khám sức khỏe theo quy định. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023; đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác trong quá trình tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân; cử cán bộ tham gia Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023 theo đúng quy định; tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho Tổ khám sức khỏe của các xã, thị trấn và tập huấn cho cán bộ tham gia Đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân; dự trù vật tư y tế, hàng hóa, vật dụng cần thiết gửi về Phòng Y tế theo quy định. Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện cử cán bộ tham gia Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023 và tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát đối với công tác khám tuyển; bố trí nhân lực đảm bảo an ninh, trật tự và hướng dẫn cho công dân các thủ tục để tham gia khám tuyển. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức đưa công dân đến khám đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định; liên hệ Phòng Y tế để nhận khẩu trang cấp phát cho công dân tham gia khám sức khỏe đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Bùi Quang Thắng, Chuyên viên Văn phòng